ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
tmcic@hotmail.com
084-669-2040
thammachart.nut

 

ชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต เต็มจำนวน (Mail Order)


เอกสารประกอบการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต เต็มจำนวน (Mail Order) 
1. กรอกเอกสารยืนยอมชำระเบี้ยผ่านบัตรเครดิต
2. บัตรประชาชน (เจ้าของบัตร)
3. Slip โอนเงินค่าธรรมเนียม ในกรณีมีค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
    (โอนเข้าบัญชี ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาไหนก็ได้)


***นำส่งเอกสาร Mail Order พร้อมหลักฐานการแจ้งงาน ที่เจ้าหน้าที่ทาง Email ได้ทุกสาขา***


ตารางแสดงเงื่อนไขการชำระเบี้ยด้วยการตัดบัตรเครดิตเต็มจำนวน (Mail Order)

บริษัทประกันภัย

เงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม

DownLoad

บัตรชื่อผู้เอาประกัน

บัตรชื่ออื่นๆ

1.วิริยะประกันภัย

ต้องส่ง Scan สีเท่านั้น

ไม่เสีย

1%

2.อาคเนย์ประกันภัย

- -

ไม่เสีย

3%

3.อลิอันซ์ ซีพี

- -

ไม่เสีย

2%

4.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

- -

3%

3%

5.MSIGประกันภัย

- -

ไม่เสีย

2%+VAT7%

6.สินมั่นคงประกันภัย

ส่งพร้อมแจ้งงานไม่เสียค่าธรรมเนียม

1%

1%

7.ประกันคุ้มภัย

- -

ไม่เสีย

ไม่เสีย

8.เอเชียประกันภัย

Visa/Master/บัตรทองFree 1%
Platinum/ Titanium Fee 2%

ไม่เสีย

1-2%

9.LMG ประกันภัย

- -

ไม่เสีย

ไม่รับ

10. โตเกียวมารีนประกันภัย

- -

ไม่เสีย

ไม่เสีย

11.เมืองไทยประกันภัย

- -

3%

3%

12.เทเวศประกันภัย ตัดบัตรตามเบี้ยเต็ม / รอผลตอบแทน 1-2 เดือน

ไม่เสีย

ไม่รับ

13.ไทยศรีประกันภัย

- -

3%

3%

14.ไทยเศรษฐประกันภัย

ตัดบัตรตามเบี้ยเต็ม / รอผลตอบแทน 1-2 เดือน
หากมีค่าธรรมเนียม-ชำระแยกเป็นเงินสด

ไม่เสีย

2.5 - 3%

15.อินทรประกันภัย

- -

3%

3%

16.นำสินประกันภัย

- -

3%

3%

17.ศรีอยุธยาประกันภัย

- -

3%

3%

18.ไทยประกันภัย

- -

3%

3%

19.KSK ประกันภัย

- -

ไม่เสีย

3%

20.Generali

- -

3%

3%

21.เจ้าพระยาประกันภัย

- -

ไม่เสีย

ไม่เสีย

22.กรุงเทพประกันภัย

ตัดบัตรตามเบี้ยเต็ม / รอผลตอบแทน 1-2 เดือน
ส่งเอกสารก่อนรูดล่วงหน้า 5 วัน

ไม่เสีย

ไม่รับ

23.ไพบูลย์ประกันภัย

- -

3%

3%

24.ทิพยะประกันภัย ตัดบัตรตามเบี้ยเต็ม / รอผลตอบแทน 1-2 เดือน

ไม่เสีย

ไม่รับ

25.ไทยพาณิชย์สามัคคี

หากมีค่าธรรมเนียม-ชำระแยกเป็นเงินสด

ไม่เสีย

2.5%

26.AXA ประกันภัย

- -

ไม่เสีย

ไม่รับ

27.ชาทิสประกันภัย

- -

3%

3%

28.ไอโออิประกันภัย

- -

3%

3%

29.QBEประกันภัย

- -

3%

3%

30.สินทรัพย์ประกันภัย

- -

3%

3%

31.กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย

- -

3%

3%


*** เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย และ ศรีกรุงโบรคเกอร์**

 
 
 
   

จัดทำโดย สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ (ทีมงาน TMC Insure)
บริหารโดย คุณธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย สมาชิกระดับ Voice President
เลขที่ 17/31 ถ.ประชาชื่น 14 แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright 2016 by srikrung-broker.com