ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
tmcic@hotmail.com
084-669-2040
thammachart.nut

 

 

 เอกสารประกอบการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย

  • ใบคำขอสินเชื่อ/สัญญา/ใบคำขอยกเลิก (ขอจากเจ้าหน้าที่)     

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

  • สำเนาทะเบียนรถ

  • กรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)

  • กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราและบัตรประชาชน

    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

         *** เริ่มคุ้มครองวันถัดไป  นับจากวันที่แจ้งงาน ***

 

 กรณีชำระล่าช้า

  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน 

      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด

  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน 

      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ถอนกรมธรรม์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมช่วยคำนวณผลตอบแทน By TMC Group

Download โปรแกรมช่วยคำนวณผลตอบแทน


** โปรแกรมนี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการคำนวณเท่านั้น ผลการคำนวณจะถูกต้อง เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ Input ถูกต้อง


  

 
 
 
   

จัดทำโดย สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ (ทีมงาน TMC Insure)
บริหารโดย คุณธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย สมาชิกระดับ Voice President
เลขที่ 17/31 ถ.ประชาชื่น 14 แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright 2016 by srikrung-broker.com