ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
tmcic@hotmail.com
084-669-2040
thammachart.nut

 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu93:DataDetail1

 

  

 

 

 

เงื่อนไขการเป็นสมาชิกระบบ MGM 
  
  1. ระดับสมาชิก ระดับขั้นของสมาชิก เมื่อมีการปรับระดับขึ้นแล้ว จะไม่มีการลดระดับลงอีก  
    2. การต่ออายุ ของสมาชิกจะทำโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการส่งงานเพียง 1 งาน/ปี เท่านั้น

    3. ไม่มีการตัด สมาชิกออก แม้ว่าสมาชิกจะไม่เคยส่งงานเลยก็ตาม
   
    4. ค่าตำแหน่ง (ค่าบริหารสายงาน) คิดจากส่วนต่างของระดับสมาชิก ระหว่างระดับสมาชิกของตัวเองเปรียบเทียบกับระดับสมาชิกของลูกทีม

    5. ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดสุทธิจากลูกทีมที่ติดตัว เท่านั้น

    6. การแยกสายงาน เมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากัน จะมีการแยกสายงานออก (ชั่วคราว) และไม่นับยอดทีมจากสมาชิกในระดับเดียวกัน

    7. การดึงสายงานคืน สามารถทำได้ เมื่อระดับของสมาชิก สูงกว่าระดับของลูกทีม

    8. ถ่ายโอนผู้รับผลประโยชน์ได้

 

แผนรายได้ MGM
    1. ส่วนลดมาตรฐานสำหรับสมาชิก >> คลิก
    2. แนะนำสมาชิกใหม่ ได้ค่าแนะนำ 1% >> คลิก
    3. สร้างทีมงาน ได้ค่าบริการสายงาน 3%-6% >> คลิก
    4. Online พ.ร.บ ได้ค่าคีย์งานเพิ่ม 5% >> คลิก

1. ส่วนลดมาตรฐานสำหรับสมาชิก
         Toyota Altis 2016
         เบี้ยประกันภัย 18,000 บาท รับส่วนลดมาตรฐาน 2,010 บาท
         เบี้ย พ.ร.บ. 645 บาท รับส่วนลดมาตรฐาน 72 บาท
         รวมส่วนลดมาตรฐานจากการซื้อประกันภัยเพื่อใช้เอง ประหยัดได้ถึง 2,082 บาท

2. แนะนำสมาชิกใหม่ ได้ค่าแนะนำ 1%
         ทางบริษัทฯ จะให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำสมาชิก จำนวน 1% จากยอดเบี้ยสุทธิของสมาชิกใหม่

          เช่น สมาชิกใหม่มีการทำประกัน 18,000 บาท สมาชิกที่เป็นผู้แนะนำ จะได้ค่าแนะนำสมาชิก 167 บาท

3. สร้างทีมงาน ได้ค่าบริการสายงาน 3%-6%
         สมาชิกระดับ 6    
            - ไม่มีค่าบริหารสายงาน (ได้รับเฉพาะค่าแนะนำสมาชิกใหม่ เท่านั้น)
         โครงสร้างสมาชิกระดับ 6    
            - ไม่มีการบังคับยอด

          สมาชิกระดับ 5    
             - ได้รับค่าบริหารสายงาน จำนวน 3% จากลูกทีมระดับ 6    
             - ถ้าลูกทีมอยู่ในระดับที่เท่ากัน หรือสูงกว่า จะไม่ได้รับค่าบริการสายงาน
           การปรับระดับสมาชิก จากระดับ 6 เป็นระดับ 5
    

             - มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถปรับระดับสมาชิกได้ทันที

          สมาชิกระดับ 4    
             - ได้รับค่าบริหารสายงาน จำนวน 4% จากลูกทีมระดับ 6
             - ได้รับค่าบริหารสายงาน จำนวน 1% จากลูกทีมระดับ 5 ทั้งทีม;
             - ถ้าลูกทีมอยู่ในระดับที่เท่ากัน หรือสูงกว่า จะไม่ได้รับค่าบริการสายงาน
          การปรับระดับสมาชิก จากระดับ 5 เป็นระดับ 4

             - สร้างยอดสะสมทั้งทีม 300,000 บาท ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย 100,000 บาท/เดือน)

          สมาชิกระดับ 3
              - ได้รับค่าบริหารสายงาน จำนวน 5% จากลูกทีมระดับ 6
              - ได้รับค่าบริหารสายงาน จำนวน 2% จากลูกทีมระดับ 5 ทั้งทีม
              - ได้รับค่าบริหารสายงาน จำนวน 1% จากลูกทีมระดับ 4 ทั้งทีม
              - ถ้าลูกทีมอยู่ในระดับที่เท่ากัน หรือสูงกว่า จะไม่ได้รับค่าบริการสายงาน
          การปรับระดับสมาชิก จากระดับ 4 เป็นระดับ 3
              - สร้างยอดสะสมทั้งทีม 900,000 บาท ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย 300,000 บาท/เดือน)

4. Online พ.ร.บ. ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม 5%
         ระบบ พ.ร.บ. Online ให้คุณออก พ.ร.บ. ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 6 บริษัท คือ

เงื่อนไขการมัดจำ พ.ร.บ. Online
       - มัดจำได้ 6 บริษัท คือ ทิพยประกันภัย, ไทยประกัน, ประกันคุ้มภัย, สยามซิตี้ประกันภัย, อลิอันซ์ และอาคเนย์ประกันภัย
       - เติมเงินครั้งแรก 10 ฉบับ ฉบับละ 500 บาท
       - ระบบจะตัดการชำระค่า พ.ร.บ. จากเงินมัดจำของท่าน โดยไม่ต้องชำระค่า พ.ร.บ. อีก
       - ระบบจะเพิ่มผลตอบแทนค่าคีย์งานให้จำนวน 5% จากค่าคอมมิชชั่นปกติตามระดับสมาชิก
       - กระดาษ พ.ร.บ. ที่มัดจำไป มีอายุ 120 วัน หากเกินเวลาจะไม่สามารถเบิกฉบับใหม่ได้ จนกว่าจะใช้ฉบับเก่าให้หมดก่อน


ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำ + ค่าสายงาน

สมาชิกในทีม..แจ้งงาน TOYOTA ALTIS เบี้ยประเภท 1 วิริยะประกันภัย 22,000 บ. เอา พรบ. ด้วย

กรณีแม่ทีมมีระดับเท่ากันหรือต่ำกว่าลูกทีม จะได้รับเฉพาะค่าแนะนำเท่านั้น

123


กรณีแม่ทีมมีระดับสูงกว่าลูกทีม จะได้รับ ค่าแนะนำ+ค่าสายงาน


** ถ้าท่าน มีทีมงานมากกว่านี้ล่ะ ค่าสายงานจะเป็นเท่าไหร่ ??**
 
 
 
   

จัดทำโดย สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ (ทีมงาน TMC Insure)
บริหารโดย คุณธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย สมาชิกระดับ Voice President
เลขที่ 17/31 ถ.ประชาชื่น 14 แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright 2016 by srikrung-broker.com